اگر عکسی، برای مجله ،روزنامه ،یا ادارات دولتی استفاده شد. اسم نویسنده وبلاگ فراموش نشود                          با تشکر